English

AWS Migration Acceleration Program

CloudNation Enable. Empower. Deliver.
Publish date: 8 February 2020

Vrijdag 14 december 2018 was @Robert Roosjen (Head – Enterprise Transformation EMEA at Amazon Web Services) te gast bij @CloudNation voor een workshop over AWS Migration Acceleration Program (https://aws.amazon.com/migration-acceleration-program/ ) (MAP). Amazon Web Services (AWS) helpt klanten bij een soepele overgang naar de cloud met behulp van deze zelf ontwikkelde methodiek.

Het AWS Migration Acceleration Program bestaat uit drie fasen:

  1. Migration Readiness Assessment
  2. Migration Readiness & Planning
  3. Migratie fase.Migration Readiness Assessment

Het Migration Acceleration Program start met het Migration Readiness Assessment. Tijdens deze fase wordt geïnventariseerd waar de klant staat met de inrichting van het huidige IT-landschap ten opzichte van ‘cloud readiness’. Deze inventarisatie gebeurt middels een eendaagse workshop waarbij er aan de hand van 71 vragen, verdeeld over acht focusgebieden de status van de huidige IT-omgeving wordt geschetst.

De acht focusgebieden zijn: landing zone, governance & operations, security & compliance, discovery & planning, migration process, center of excellence & skills, Migration Project en Business case.

Middels deze workshop kan goed in beeld worden gebracht welke focusgebieden meer of minder aandacht nodig hebben voor een solide IT-omgeving in de cloud, wat tevens bijdraagt aan het bepalen van de scope.

De uitkomst resulteert in onderstaande visuele weergave waarop in een compleet overzicht te zien is hoe er gescoord wordt op de verschillende focusgebieden:

Migration Readiness & Planning

De Migration Readiness & Planning fase zal uitgevoerd worden in samenwerking met AWS Professional Services of een door AWS aangeraden MAP-partner. Dankzij de jarenlange ervaring heeft AWS een gedegen methodiek ontwikkeld waardoor een migratietraject zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden, waarbij kosten en risico’s beperkt worden.

Tijdens de Migration Readiness & Planning fase wordt een migratieplan opgesteld dat de basis zal vormen voor de migratie naar de AWS cloud. Daarnaast zal ook een businesscase gemaakt worden waarin de TCO en ROI van een cloud migration uitgewerkt worden. Na deze fase ben je klaar om de daadwerkelijke migratie te starten.

Migration

De migratiefase zal eveneens uitgevoerd worden in samenwerking met AWS Professional Services of een MAP-partner. Op basis van de verschillende focusgebieden worden diverse teams samengesteld die samen de “migratiefabriek” vormen. De focusgebieden hoeven niet in een specifieke volgorde uitgevoerd worden en kunnen simultaan uitgevoerd worden waardoor de teams onafhankelijk van elkaar vooruitgang kunnen boeken.

Toepasbaarheid van de workshop

Ik merk dat er al snel een gewoonte ontstaat waarbij niet methodisch naar een cloud migratietraject wordt gekeken, maar voornamelijk geprioriteerd wordt op behoefte of “welke servers zijn het eerst end of life”. Uiteraard begrijpelijk, maar op lange termijn zal dit resulteren in hogere migratiekosten en risico’s.

De opgedane kennis tijdens de workshop is dan ook zeer welkom om vanuit een methodisch perspectief te kijken naar hoe een bedrijf het beste naar de cloud kan migreren. Daarnaast geeft het onderverdelen van de cloud readiness in acht focusgebieden een zeer overzichtelijk beeld van waar de sterke en minder sterk ontwikkelde punten van de IT-organisatie liggen zodat er gericht op een stabiele basis aangestuurd kan worden.

Ongeacht welke public cloud provider er wordt gekozen, deze door AWS ontwikkelde methodiek is altijd goed toepasbaar.

Want to know more? Get in touch with Bart.

We want to share knowledge.

Let's talk
CloudNation, Contact met Bart
CloudNation Enable. Empower. Deliver.
Publish date: 8 February 2020

More facts, updates and howto’s about the cloud